Waalwijk 2025

In september 2017 is de Strategische Visie Waalwijk 2025 Samen werken aan de toekomst vastgesteld. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken wij aan de uitvoering van de strategische visie.

Op deze website kunt u lezen wat de stand van zaken is in de uitvoering van de strategische visie Waalwijk 2025. Dit doen we kort en krachtig per doelstelling, per pijler (zie naastgelegen iconen).

Twee keer per jaar (na de zomervakantie en na de kerstvakantie) geven wij een update in de stand van zaken. Wilt u de informatie downloaden of printen? Klik dan onderstaand op VISIEWIJS. Daar vindt u alle stand van zaken overzichten.

Wilt u meer weten over de visie, ambitie en doelstellingen dan kunt u de Strategische Visie Waalwijk 2025 downloaden of de publieksversie waarin de interviews met inwoners zijn opgenomen.

VISIEWIJS stand van zaken

Twee keer per jaar geven wij een update in de stand van zaken in de uitvoering van de strategische visie. Deze informatie vindt u in deze visual en in onderstaande VISIEWIJS. De VISIEWIJS kunt u ook downloaden en printen.

VISIEWIJS augustus 2018 definitief (1e exemplaar)

VISIEWIJS januari_2019 definitief (2e exemplaar)

De pijlers

Waalwijk werkt aan de volgende pijlers:

 1. Leefklimaat:
  1. Voorzieningen
  2. Sociale veerkracht: ouderen, jongeren, nieuwe inwoners
  3. Veiligheid
 2. Arbeidsmarkt: vraag en aanbod in balans
  1. Werkgelegenheid
  2. Afstand tot arbeidsmarkt
 3. Bereikbaarheid: overal makkelijk kunnen komen

Vanuit deze pijlers zijn onze doelstellingen voor 2025 vastgesteld. Ook de manier waaróp we dit doen, is belangrijk. We kiezen bewust voor een rode en groene draad. De rode draad is voor ons samenwerken. De groene draad staat voor duurzaamheid.

De 25 belangrijkste doelstellingen

Leefklimaat:

1.Stimuleren van een transformatie van de binnenstad tot een toegankelijke en aantrekkelijke plek van ontmoeting en vermaak.

2.Verbinden van de concentratie schoen- en lederhandelsbedrijven aan de retail- en leisurefunctie van de binnenstad en aan de gebiedsmarketing van De Langstraat.

3.Doorontwikkelen van een integrale aanpak in het sociale domein.

4.Realiseren van laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactiviteiten, gericht op de versterking van sociale participatie, onderling hulpbetoon en hulp dichtbij huis.

5.Stimuleren van taalvaardigheid en het hebben van een baan voor nieuwe inwoners.

6.Investeren in een weerbare overheid en weerbare inwoners.

Arbeidsmarkt:

7.Een regionaal werkgelegenheidscentrum in Midden-Brabant zijn.

8.Stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen zoals langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

9.Een werkloosheidscijfer onder het landelijke en Brabantse werkloosheidscijfer.

10.Partners zoeken om samen te werken aan voldoende huisvestingsaanbod voor (tijdelijke) arbeidsmigranten en daarbij aandacht te hebben voor de sociale effecten van deze groep in onze gemeenschap.

11.Het aantrekkelijk maken voor Waalwijkse jongeren om na hun studie weer in Waalwijk te komen wonen en/of na afronden van hun studie ook in Waalwijk te blijven.

Bereikbaarheid:

12.De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen, o.a. door een impuls te geven aan de havenontwikkeling en door de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (A59) en de ontsluiting bij knooppunt Hooipolder (A27) te stimuleren.

13.Inzetten op directe, snelle en comfortabele wandel- en fietsroutes, o.a. de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk, en Waalwijk en ’s-Hertogenbosch.

14.Betere ontsluiting van centra van bedrijvigheid en werkgelegenheid in combinatie met het centrum (winkelgebied, stadhuis, schoenenmuseum) door het regionale openbaar vervoer.

15.Inzetten op servicenetwerk (openbaar vervoer) met het oog op de groeiende groep ouderen.

16.Faciliteren van het laten aanleggen van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente om inwoners, organisaties en overheid een razendsnelle en toekomstbestendige internetverbinding te bieden.

Rode draad:

17.De gemeente als eerste overheid.

18.Nastreven van een hoge kwaliteit van publieke dienstverlening en nog competenter worden op flexibiliteit, ondernemerschap, betrokkenheid en partnerschap.

19.Realiseren van maximaal maatschappelijk rendement van het geld van de inwoner en als organisatie bij de besten horen.

20.Ontwikkelen van de omschakeling van een overheid die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt.

21.Investeren in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving (schaalverdieping) en ook daarbuiten (schaalvergroting).

22.Fungeren als een assertieve, proactieve speler in het regionale bestuurlijke netwerk.

Groene draad:

23.Kiezen voor duurzaamheid en duurzame successen.

24.Klimaatneutraal in 2043. Daarvoor investeren we o.a. in circulaire economie (van afval naar grondstof).

25.Behouden en verder ontwikkelen van groen en landschap.